Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Vertrouwelijkheidskaart

 

HEMERA PHOTO BVBA/SPRL verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de persoonlijke gegevens die onze klanten ons bezorgen …

1.       Bij de inschrijving

2.       Bij de bestelling

3.       Bij de overdracht van uw foto’s

De persoonlijke gegevens van onze klanten worden gebruikt voor de productie en de verzending van de bestelde producten, om hen te contacteren indien er zich problemen in verband met zijn bestelling voordoen en om hen te informeren over aanbiedingen en diensten van de firma Hemera Photo BVBA.

 

Inkijken, wijzigen en verwijderen van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Europese richtlijnen heeft de klant recht op toegang en rechtzetting van de persoonlijke gegevens die hij ons bezorgt. Bijna alle gegevens kunnen rechtstreeks in de ruimte Mijn Account van de klant worden geraadpleegd en gewijzigd.

Gevoelige gegevens, zoals creditkaartgegevens, worden, omwille van de veiligheid, nooit op onze servers bewaard. Deze gegevens worden op een beveiligde manier rechtstreeks overgemaakt aan onze partner Ogone (url). Meer informatie vindt u op beveiligde betalingen.

U kunt al uw gegevens voortdurend wijzigen. Alleen de gebruikersnaam die u hebt gekozen bij uw inschrijving kan niet worden gewijzigd.

 

De klant kan te allen tijde zijn account afsluiten. Hiervoor moet u ons een schriftelijke aanvraag sturen via het contactformulier, per post of per fax. Na controle van uw identiteit op de account hebt u niet langer toegang tot de ruimte Mijn Account en de foto’s. Tezelfdertijd zal het e-mailadres uit alle lijsten worden verwijderd. Om technische redenen worden de gegevens binnen veertien dagen definitief verwijderd. Het is mogelijk dat de klant nog gedurende een bepaalde periode e-mails ontvangt.

 

Verboden inhoud en bescherming van minderjarigen

Elke foto die in navolging van de wetgevende en reglementaire bepalingen van Europa en volgens onze eigen ethiek aanstootgevend is, zal zonder aankondiging worden verwijderd en HEMERA PHOTO BVBA/SPRL zal de gebruiker vervolgens terechtwijzen op het overtreden van onze gebruiksvoorwaarden. Als een gebruiker meermaals de gepubliceerde gebruiksvoorwaarden overtreedt, behoudt HEMERA PHOTO BVBA/SPRL zich het recht voor om hem de toegang tot de website te weigeren zonder verdere aankondiging, om zijn gegevens aan de bevoegde overheden te bezorgen voor gerechtelijke vervolging en om al zijn fotobestanden van de website te verwijderen. Hetzelfde geldt voor foto’s die de auteursrechten schenden.

 

Wijziging van de verklaring over de bescherming van gegevens

HEMERA PHOTO BVBA/SPRL behoudt zich het recht voor om deze verklaring over de bescherming van gegevens te wijzigen. De wijzigingen zullen hier worden gepubliceerd en worden van kracht op het moment van de publicatie. HEMERA PHOTO BVBA/SPRL heeft het recht om u over deze wijzigingen te informeren via een persoonlijke e-mail, los van het feit of u op onze nieuwsbrief bent geabonneerd of niet. De mogelijkheid bestaat dat de klant voor sommige wijzigingen van HEMERA PHOTO BVBA/SPRL zijn uitdrukkelijk akkoord moeten geven voor de nieuwe voorwaarden om onze diensten te kunnen blijven gebruiken.

 

Laatste update 02/01/2013